Tarieven 


Huiswerkbegeleiding/bijles/RT: 

Per 60 minuten (waarvan 45 minuten met het kind en 15 minuten voor mij persoonlijk als voorbereiding en verslaglegging) €60. 
Het is ook mogelijk 45 minuten begeleiding (35 minuten met het kind, 10 minuten voorbereiding, verslaglegging en terugkoppeling) af te nemen voor €47,50.


Kindercoaching: 

·     Intake met ouders (ongeveer 45 minuten)                      € 30
·     Sessie met kind (ongeveer 60 minuten)                           € 60
·     Evaluatie met ouders en eventueel kind (45 minuten)  € 30

De ervaring leert dat een coachingstraject gemiddeld 8 sessies omvat, afhankelijk van het doel van het traject.

Bij verhindering, dit graag 24 uur van tevoren doorgeven in verband met de gereserveerde tijd.
Bij afwezigheid zonder afmelding wordt 75% van het tarief in rekening gebracht.

Arrangementen:

Uurtarief: €65