Wat heb ik te bieden?

Kinderen van groep 3 tot en met 8, die extra uitleg van en oefening in de lesstof (RT ofwel remedial teaching/bijles/huiswerkbegeleiding)  nodig hebben kan ik begeleiden zodat hun basis steviger wordt. Hoe meer goede kapstokken er in hun hoofd zitten, des te meer nieuwe ervaringen en kennis daaraan opgehangen kunnen worden.

Soms vinden kind en ouders het prettig om de cognitieve basis van het kind in groep 8 te verstevigen.
De keuze van en de overgang naar een middelbare school kan een onontwarbare kluwen wol lijken: geen begin, geen eind, geen structuur. Ook in deze zaken kan ik, met jarenlange ervaring in groep 8 en kennis van middelbare scholen in Utrecht en omstreken, behulpzaam zijn.


Als kindercoach ga ik graag samen met een kind, met hulp van de ouders, op zoek naar manieren om weer of meer plezier in de dag te hebben. Denk bijvoorbeeld aan angst om nieuwe dingen te gaan doen (zwemles, naar school of naar een hobby), faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, moeite om helpende gedachten te verzinnen. Heeft een kind woede-uitbarstingen of driftbuien? Misschien is er iets gebeurd, wat het kind niet los kan laten. Soms zijn kleine interventies voldoende om een stapje te kunnen zetten en blijkt een kind door dat ene stapje ineens veel verder te kunnen ontwikkelen.

Ook ben ik inzetbaar wanneer een leerling in het kader van passend onderwijs een arrangement heeft gekregen. Een school of het Samenwerkingsverband kan mij dan inhuren om de begeleiding van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte vorm te geven. Hiervoor kom ik op locatie.

Mijn praktijk is op de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto goed bereikbaar voor iedereen die in en om Utrecht woont. In overleg kan ik ook op een andere locatie werken.