Werkwijze bijles

Tijdens de intake, die voor bijles ook prima telefonisch kan, spreek ik eerst met de ouder(s) door waar extra hulp voor nodig is, wat er al aan hulp gegeven is en wat het resultaat daarvan was. De eerste keer dat uw kind komt, gaan het kind en ik kijken tot waar de stof wel begrepen wordt en wat het doel van de bijles zal zijn. 
We gaan ook op zoek naar de talenten en kwaliteiten van uw kind, zodat we die kunnen gebruiken om het doel te halen. Afhankelijk van de hulp die nodig is, schat ik het aantal afspraken in en kunnen we aan de slag. Aan het eind van het traject evalueren we gezamenlijk of en hoe het doel gehaald is en of de bijles stopt.